Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
4 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie
De inventarisatie van het archief van de B-Kring Utrecht-1 Bescherming Bevolking Breukelen over de jaren 1951-1961 vond plaats in het kader van het vak ‘Inventariseren’ binnen de Minor Archieven van de Hogeschool van Amsterdam (Archiefschool), studiejaar 2016-2017. Docent was mw. drs. Maaike Lulofs. Begeleider vanuit de overheidsarchiefinstelling was dhr. A. Hagen, adjunct-streekarchivaris. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor het opmaken van een klassieke inventaris, in combinatie met de internationale standaarden ISAD(G), ISAAR (CPF) en ISDF. Er was reeds vernietigd uit het archief. Het archief besloeg 1,88 strekkende meter.

Bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen bevinden zich naast het archief van de B-Kring Utrecht-1 ook de archieven van de B-Kring Utrecht-2 en van de B-Kring Utrecht-a. In 1961 zijn de kringen Utrecht-1 en Utrecht-2 gefuseerd tot de rechtsopvolger Utrecht-a. De drie archieven houden dus verband met elkaar, al zijn ze alle drie gevormd door zelfstandige archiefvormers en hebben we te maken met drie afzonderlijke archieven. Om in de webweergave toch de samenhang tussen de drie archieven te kunnen laten zien is er na overleg met de begeleiders voor gekozen de drie archieven te scharen onder één toegangsnummer waarbij de drie afzonderlijke archieven wél als zodanig herkenbaar blijven maar waarbij de nummering van de inventarisnummers doorloopt van het ene archief naar het andere en er dus geen dubbele nummers gehanteerd worden.
Foto
Promotiemateriaal voor de werving van B.B.-vrijwilligers
Titel:
Promotiemateriaal voor de werving van B.B.-vrijwilligers
Afbeeldingsnummer:
0966_Afb4BB
Datering:
1954
Plaats:
Breukelen
Opmerking:
Bron: RHCVV, 0966, inv.nr. 11, ingekomen stuk 127.
Type:
Tekening
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inleiding
Geschiedenis van de archieven
De archieven van de Kringen Utrecht-1 en Utrecht-2 zijn gevormd op de secretarieën van de gemeenten van respectievelijk de gemeente Breukelen en de gemeente IJsselstein.1 Na fusie van de Kringen Utrecht-1 en Utrecht-2 bleef de archivering aanvankelijk gescheiden plaatsvinden. Met ingang van 1963 werd de gescheiden archivering opgeheven en de archivering werd geconcentreerd in Breukelen, op het adres Hofwerk 6.2 Het is waarschijnlijk dat de archieven van de dienst na opheffing wederom zijn overgebracht naar het gemeentehuis te Breukelen, zekerheid is daarover echter niet. Toen in 2009 het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen werd opgericht, zijn de archieven overgebracht naar deze archiefbewaarplaats, naar de bepalingen voor de overbrengen van archiefstukken zoals in de Archiefwet 1995 benoemd.
Foto
Promotiemateriaal voor de werving van B.B.-vrijwilligers
Titel:
Promotiemateriaal voor de werving van B.B.-vrijwilligers
Afbeeldingsnummer:
0966_Afb3BB
Datering:
1954
Plaats:
Breukelen
Opmerking:
Bron: RHCVV, 0966, inv.nr. 11, ingekomen stuk 127.
Type:
Tekening
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van de B-Kring Utrecht-1 Bescherming Bevolking, 1951-1961
Voordat de organisatie van de civiele verdediging wettelijk geregeld werd in de Wet Bescherming Bevolking uit 1952, bestond als voorloper van de Bescherming Bevolking-organisatie de Kring Breukelen Burgerlijke Verdediging Provincie Utrecht, die in 1951 bij gemeenschappelijke regeling werd opgericht. Aanvankelijk was namelijk het idee om de provincie Utrecht op te delen in vier grote kringen, te weten I: Noord-West, II: Zuid-West, III: Zuid-Oost en IV: Noord-Oost. Deze kringen zouden weer onderverdeeld worden in subkringen.1

De vaststelling van de gemeenschappelijke regeling waaruit de Kring Utrecht-1 Bescherming Bevolking Breukelen voortkwam vond plaats op 16 januari 1953. De volgende gemeenten namen deel aan deze Gemeenschappelijke Regeling: Abcoude, Achttienhoven, Breukelen, Haarzuilens, Harmelen, Kockengen, Loenen, Loenersloot, Loosdrecht, Maarssen, Mijdrecht, Nigtevecht, Oudenrijn, Ruwiel, Tienhoven, Veldhuizen, Vinkeveen en Waverveen, Vleuten, Vreeland, Westbroek en Wilnis. De organisatie was gevestigd in Breukelen.2
Foto
Pagina 12 wervingsfolder Bescherming Bevolking
Titel:
Pagina 12 wervingsfolder Bescherming Bevolking
Beschrijving:
‘Bescherming Bevolking. Van toen zij er nog niet was… tot nu zij er wel is!’
Afbeeldingsnummer:
0966_Afb2BB
Datering:
1954
Plaats:
Breukelen
Opmerking:
Bron: RHCVV, 0966, inv.nr. 11, ingekomen stuk 127.
Type:
Tekening
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
Algemene geschiedenis van de Bescherming Bevolking
In 1947 werd vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Bureau Rampenbestrijding en Burgerlijke Verdediging opgericht. In juni 1949 werd vanuit dit bureau aan de gemeenten verzocht een Hoofd Bescherming Burgerbevolking aan te stellen en een beschermingsplan in te dienen.1 De organisatie die het archief heeft gevormd is ontstaan vanuit de landelijke invoering van de Wet Bescherming Bevolking uit 1952, waarin de vorm en taken van de Bescherming Bevolking (B.B.) werden uiteengezet. Hierin werd vastgesteld dat er een landelijk netwerk moest komen van Kringen die de bevolking op lokaal niveau moesten bescherming tegen rampen, zowel natuurrampen als een kernoorlog, en die mensen moesten voorlichten hoe ze zich hiertegen konden weren, zogenaamde civiele verdediging. Onderdelen van deze bescherming waren voorlichting voor zelfbescherming door burgers, blok- en wijkbescherming, bedrijfsbescherming door eigen personeel en bedrijfsbescherming van buitenaf.2
Foto
Omslag wervingsfolder ‘Bescherming Bevolking. Van toen zij er nog niet was… tot nu zij er wel is!’
Titel:
Omslag wervingsfolder ‘Bescherming Bevolking. Van toen zij er nog niet was… tot nu zij er wel is!’
Afbeeldingsnummer:
0966_Afb1BB
Datering:
1954
Plaats:
Breukelen
Opmerking:
Bron: RHCVV, Toegang 0966, Bescherming Bevolking, B-kring Utrecht, 1951-1986, Archief Kring Utrecht-1 Bescherming Bevolking Breukelen (1951-1961), inv.nr. 11, ingekomen stuk 127.
Type:
Tekening
 
 
 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.