Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Zoekwijzer Burgerlijke Stand (BS)

De burgerlijke stand is in het grootste deel van Nederland ingevoerd in 1811 en legt drie gebeurtenissen vast in akten: geboorte, huwelijk en overlijden. De akte werd in tweevoud opgemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de geboorte, het huwelijk of het overlijden heeft plaatsgevonden. In deze Zoekwijzer volgt eerst een algemene uiteenzetting en vervolgens een zoekinstructie.

 

Wat kan ik vinden in de akten van de burgerlijke stand?

Geboorteakte
In een geboorteakte vind je de naam van het kind, de datum, plaats en tijd van geboorte, de naam, leeftijd en het beroep van de vader en de naam van de moeder. Ook worden de namen van de getuigen van de aangifte vermeld. Als een kind in een kraamkliniek of in een ziekenhuis werd geboren, maakte de ambtenaar van de gemeente waarin de kliniek of het ziekenhuis stond de akte op. Als de vader niet in de gelegenheid was om zijn kind aan te geven, bijvoorbeeld omdat hij als schipper op zee zat of omdat hij al was overleden, werd de aangifte meestal gedaan door de vroedvrouw. Let op: De akte werd ingeschreven op de datum van aangifte en die is niet altijd gelijk aan de datum van geboorte.

Huwelijksakte
In de huwelijksakte vind je zowel van bruid als bruidegom de naam, de leeftijd, de geboorteplaats, de woonplaats en het beroep. Als er een eerdere huwelijkspartner was, wordt diens naam ook vermeld. De manier waarop het vorige huwelijk is beëindigd wordt ook vermeld, bijvoorbeeld echtscheiding of overlijden. Verder zijn de namen van de ouders van de bruid en de bruidegom te vinden en die van de getuigen van het huwelijk. Als een echtpaar op een later moment besloot te scheiden, dan werd hiervan op de datum van de scheiding ook een akte opgemaakt in het huwelijksregister. Daarnaast werd een aantekening gemaakt in de kantlijn naast de originele huwelijksakte.

Huwelijkse bijlagen
Vaak moesten er documenten worden overlegd om te kunnen trouwen. Dit zijn de huwelijkse bijlagen. Voorbeelden hiervan zijn een akte van geboorte, een overlijdensakte van eerdere partners van de bruid of bruidegom of om een verklaring van vervulde dienstplicht door de bruidegom (nationale militie). De originele akten bevinden zich bij het RHCVV in Breukelen en zijn aan te vragen in de studiezaal. Om deze te kunnen raadplegen is de huwelijksdatum nodig en het nummer van de bijlagen dat wordt vermeld in de huwelijksakte.

Overlijdensakte
In de overlijdensakte vind je de naam, de leeftijd, het beroep en van de aangever(s) en eventueel de relatie van de aangever(s) tot de overledene. Verder vind je in de akte uiteraard de naam, het beroep, de leeftijd en de woonplaats van de overledene. Tevens vind je de datum en het tijdstip van overlijden. De akte is ondertekend door de ambtenaar en de getuige(n)/aangever(s) van het overlijden. Als iemand overleed in een andere plaats, dan werd de akte opgemaakt in zowel de plaats van overlijden, als de woonplaats. In de overlijdensakte zijn vaak ook aangiftes van doodgeboren (naamloze) kinderen te vinden. Let op het mogelijke verschil tussen overlijdensdatum, plaats van overlijden en de datum van aangifte en de plaats waar de akte is opgemaakt.

Openbaarheid
De akten van de burgerlijke stand zijn niet allemaal tot het heden openbaar. Er gelden verschillende openbaarheidstermijnen: •

  • Geboorteakten: 100 jaar
  • Huwelijksakten: 75 jaar
  • Overlijdensakten: 50 jaar

De akten van het hele jaar worden pas na deze periode overgedragen aan de archiefdienst. Bijvoorbeeld: de geboorteakten van 1920 komen pas in januari 2021 beschikbaar.

N.B. bij kleinere gemeenten komt het voor dat akten van meerdere jaren in één register zijn ingebonden. Bijvoorbeeld: als van een gemeente de geboorteakten van 1915-1920 in één band zitten, dan komen die akten pas in januari 2021 beschikbaar.

De registers van de burgerlijke stand zijn altijd in tweevoud opgemaakt: één deel bleef bij de gemeente en werd na verloop van tijd overgedragen aan de plaatselijke archiefdienst; het kopie-deel werd bewaard bij de arrondissementsrechtbank en is later overgedragen aan het rijksarchief (in dit geval Het Utrechts Archief).

 

Hoe kan ik zoeken in de akten van de burgerlijke stand?

Digitaal zoeken
De meeste akten van de burgerlijke stand zijn digitaal beschikbaar op onze website (www.rhcvechtenvenen.nl).

Als je bijvoorbeeld een geboortedatum en plaats weet, kun je de door de scans bladeren naar de voor jou juiste akte. Mocht je nou alleen de naam van een persoon hebben, dan is het ook mogelijk om op persoon te zoeken. Vanaf de homepage ga je met de cursor boven ‘Zoeken in alles’ staan, er verschijnt een lijst met opties waaronder 'Zoek op personen’. Hier kun je de gegevens invullen van de persoon die je zoekt. Je kunt de zoekresultaten filteren op diverse kenmerken, waaronder ‘bronsoort’. Als je hier ‘BS-geboorten’, ‘BS-huwelijken en echtscheidingen’ of ‘BS-overlijden’ aanklikt, krijg je alleen de treffers van de betreffende persoon in een van deze akten van de burgerlijke stand.

Je kunt de zoekresultaten ook filteren op bijvoorbeeld (huidige) gemeente of (voormalige) plaats. Bij het aanklikken van een persoonsnaam in de zoekresultaten, opent een detailscherm met daarin een overzicht van alle beschreven personen op de kaart. Door het aanklikken van het + teken worden meer gegevens van de betreffende persoon zichtbaar. Voor meer zoektips kun je terecht aan het einde van deze zoekwijzer.

In veel gevallen zijn er scans aanwezig van de registers. In dat geval worden deze in een ‘strip’ onder de beschrijving getoond. Als de scan gekoppeld is aan de betreffende akte, is groen gearceerd, zodat u direct de juiste scan kunt aanklikken. Mocht er geen groen gearceerde scan te zien zijn, dan kunt u een willekeurige scan in de strip aanklikken en vervolgens met de pijltjes digitaal ‘doorbladeren’ naar de betreffende akte. Als er geen scan aanwezig is, dan is het register in de zien op microfiche op de studiezaal in Breukelen. Noteert u in dat geval wel alle gegevens van de gevonden beschrijving. Dat maakt het zoeken op de studiezaal een stuk eenvoudiger.

Zoektips

  • Linksboven vindt u het zoekscherm wat u kunt uitklappen. Met het plusteken naast ‘Persoon’ voegt u extra zoekregels in zodat u op een combinatie van twee personen kunt zoeken.
  • Namen werden vroeger sterk uiteenlopend gespeld. Daarom kan het zo zijn dat u een bepaalde persoon niet vindt, omdat diens naam net iets anders is gespeld. Met behulp van jokertekens kun je soms meer resultaten krijgen. De zoekactie Strui* levert bijvoorbeeld de resultaten Struik, Struijck, Struijk, Struiken, maar ook Struijlaart en Struijkenkamp op. Meer tips vind je onderaan deze zoekwijzer.
Jokertekens

Je kunt in onze zoekmachines zogenoemde wildcards of jokertekens gebruiken. Met een  ? (vraagteken) vervang je 1 letter en met een * (asterisk/sterretje) vervang je een willekeurig aantal letters. Met de zoekopdracht vereniging vind je precies dat woord. Met de zoekopdracht vereniging* vind je ook verenigingen, verenigingsblad, verenigingsactiviteit et cetera.

Het plaatsen van één of meer wildcards kan veel invloed hebben op de resultaten. Bijvoorbeeld, met de zoekopdracht sport vind je 1 zoekresultaat, met de zoekopdracht sport* stijgt dit aantal naar 105.

Een zoekterm kan niet met een vraagteken of sterretje beginnen. Het sterretje kan na de derde letter worden geplaatst en het vraagteken na de eerste letter. Bijvoorbeeld pa* of ?aard kunnen dus niet, maar paa* en p?ard kunnen dus wel.

Met een - (minnetje) kun je bepaalde zoektermen uitsluiten. Je bent bijvoorbeeld alleen op zoek naar de familie Boer en niet naar De Boer of Den Boer. Geef in dat geval in het veld 'tussenvoegsel' het volgende aan: -de -den ('minnetje' 'de' spatie 'minnetje' 'den'). Je zult zien dat je dan alleen Boer vind. Datzelfde geldt voor de 'rol' die iemand vervult.

Voor meer informatie over jokertekens zie de website van Archieven.nl.

 

Digitaal doorbladeren en downloaden
Als er gedigitaliseerde akten beschikbaar zijn, is de rubriek in de inventaris herkenbaar aan het grijze plusteken: Binnen de rubriek zijn de inventarisnummers met scans herkenbaar aan een grijs bolletje: Bij het aanklikken van dit inventarisnummer verschijnen de scans als een filmstrip, die met de pijl door te bladeren is. Bij aanklikken van de scans zijn ze in volledig beeld te bekijken. De filmstrip staat nu links.
Het is mogelijk om de scan in z’n geheel te downloaden door onder de afbeelding op de link ‘download deze scan als jpg’ te klikken. Daarnaast is het mogelijk om een uitsnede van de scan op te slaan, met behulp van de selectietool: Hierna is het mogelijk om een deel van de akte te selecteren en vervolgens het deel binnen de lijntjes op te slaan of te printen.

Digitale alternatieven
Er zijn meer websites waar de registers van de burgerlijke stand van Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt te bekijken zijn. Soms vullen de websites elkaar aan. Het is dus aan te raden om één van de onderstaande sites te raadplegen als een scan bij het RHC Vecht en Venen niet vindbaar is.

Het Utrechts Archief

  • Op de website van Het Utrechts Archief www.hetutrechtsarchief.nl zijn de akten van de burgerlijke stand van de provincie Utrecht (dus ook de gemeenten binnen ons werkgebied) digitaal te vinden én op naam te doorzoeken. Dit betreft de kopie-set die door Het Utrechts Archief is gedigitaliseerd.

WieWasWie

  • Op www.wiewaswie.nl zijn veel gedigitaliseerde registers van de burgerlijke stand uit heel Nederland doorzoekbaar, ook uit de (voormalige) gemeentes van Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt. Er ontbreekt echter een duidelijk overzicht van wat er precies te vinden is. Dit betreft de kopie-set van de burgerlijke stand die door Het Utrechts Archief is gedigitaliseerd.

FamilySearch

  • Op de website www.familysearch.org van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de Mormonen) zijn veel gedigitaliseerde registers van de burgerlijke stand van heel Nederland te vinden. Veelal betreft dit gedigitaliseerde microfilms van de voormalige rijksarchieven. De website is niet heel erg gebruiksvriendelijk. Een handige snelle toegang per provincie is te vinden op https://erichennekam.blogspot.com/2018/08/alternatieven-voor-zoekakten.html. Het is wel nodig om een (gratis) account aan te maken bij FamilySearch. De akten zijn veelal niet op naam doorzoekbaar, maar wel digitaal doorbladerbaar.

Zoeken op de studiezaalDaarnaast zijn de akten te bekijken op microfiche op de studiezaal in Breukelen. De beschikbare jaren kunnen per gemeente verschillen.

Tienjaren tafels
Om een persoon te vinden in een akte die nog niet op naam doorzoekbaar is, begint u met het raadplegen van de zogenaamde tienjarentafels (of tienjaarlijkse tafels). Dit zijn indexen op naam over een periode van tien jaar. De tienjarentafels zijn te raadplegen op microfiche op de studiezaal in Breukelen. Deze bevinden zich in de microfichebakjes vóór de microfiches met de akten. In de tienjarentafel wordt verwezen naar een datum of een nummer van een akte. Deze hoeft niet gelijk te zijn aan de geboorte-, trouw- of overlijdensdatum! Raadpleeg dus altijd de betreffende akte voor de juiste gegevens.

NB op de studiezaal in Weesp zijn de akten van de burgerlijke stand – voor zover niet digitaal beschikbaar – te raadplegen op de studiezaal mits openbaarheidstermijn verstreken is.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.