Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Selecteer blogs uit de gemeente:

Stedenband Weesp-Svitavy

In het najaar van 1992 werd de Vereniging Stedenband Weesp-Svitavy statutair opgericht, de oprichtingsvergadering volgde in januari 1993. Al eerder, in september 1989, was er een werkgroep opgericht om te komen tot een stedenband tussen Weesp en een stad in Oost-Europa. Wat was de achtergrond van deze stedenband?

Na de val van de Berlijnse Muur in het najaar van 1989 brokkelde het communistische regime in Oost-Europa af. In Nederland waren er organisaties die zich al vele jaren lang bezighielden met de vraag hoe we die landen zouden kunnen helpen. En vooral ook: hoe kunnen we van elkaar leren? Zo waren er bijvoorbeeld vele contacten tussen kerken in Nederland en kerken in Oost-Europa.

Het Platform Gemeentelijk Vredebeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten schreef in 1989 een brief aan alle gemeenten in Nederland over de mogelijke hulpverlening aan Oost-Europa. De Vereniging Vredeswerk Weesp kreeg in hetzelfde kader een brief van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en zocht contact met de gemeente. Er werden vervolgens voorlichtingsbijeenkomsten in Weesp georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van andere stedenbanden werden uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Een en ander mondde in 1989 uit in de oprichting van een werkgroep, die de totstandkoming van een stedenband zou gaan voorbereiden. Leden van de werkgroep waren onder meer: een wethouder van de gemeente, afgevaardigden van de grootste partijen ter plaatse, van de Raad van Kerken Weesp, van sport en cultuur, en van Vredeswerk Weesp. Eind 1989 was er landelijk een symposium over stedenbanden met Oost-Europa.

Er werd plaatselijk hard gewerkt aan de totstandkoming van een stedenband: het werd uiteindelijk de Tsjechische stad Svitavy. In 1991 legden de burgemeester en een wethouder een bezoek af aan Svitavy, er volgde een tegenbezoek. Verenigingen, kerken en particulieren konden kennismaken met de delegatie uit Svitavy.
De gemeenteraden van Weesp en Svitavy gaven hun toestemming voor het aangaan van een stedenband. In maart 1992 werd in het Weesper stadhuis daartoe een verdrag getekend en in oktober van hetzelfde jaar werd de Vereniging Stedenband Weesp-Svitavy officieel opgericht.

Weesp-Svitavy
Bron foto: WeesperNieuws

Svitavy is een stadje in het westelijk deel van Tsjechië, op 180 km van Praag. Het ligt in een mooie, toeristische omgeving en had in die tijd ca 20.000 inwoners (Weesp had toen 18.000 inwoners). Svitavy heeft een rijke historie en is vanouds een industriestad (tabak, bier en textiel).

Na de oprichting van de Vereniging werden al snel uitwisselingsbezoeken georganiseerd. Zo kwam in 1992 de muziekkapel uit Svitavy op bezoek en was te gast bij de Weesper muziekvereniging Jubal. Er volgden vele andere muzikale bezoeken over en weer; voetballers gingen naar Svitavy en andersom, delegaties uit Tsjechië brachten werkbezoeken om te leren over uiteenlopende onderwerpen: rioolwaterzuivering, de gezondheidszorg, het bejaardenbeleid, schooluitwisseling enz... En er ontstonden vriendschapsbanden. De Vereniging kreeg weliswaar subsidie, maar het meeste geld moest zelf worden opgehoest en bijeen gesprokkeld met o.m. acties, collectes en sponsoring.

Op 1 maart 2011 kwam er een einde aan de Vereniging Stedenband Weesp-Svitavy. De opheffing was het gevolg van tanende contacten tussen de beide steden, aldus het WeesperNieuws van 22 februari 2011.
Het archief van de werkgroep en Vereniging Stedenband Weesp-Svitavy is enkele jaren geleden in bewaring gegeven bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, locatie Weesp. Het omvat met name papieren archief, maar onder meer ook krantenknipsels, enkele publicaties en audiovisueel materiaal. De omvang is 50 cm. Het archief is niet compleet, de nadruk ligt op de jaren '90 van de vorige eeuw. Bij het inventariseren is zoveel mogelijk de oude orde gehandhaafd. Waar dat nodig was voor een goede toegankelijkheid, zijn daarin wijzigingen aangebracht. Er zijn alleen stukken vernietigd die dubbel of zelfs driedubbel in het archief aanwezig waren.

21-05-2021, Wilma de Kruijter-Zandstra

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.