Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Selecteer blogs uit de gemeente:

Een vrijgelaten slaaf in Weesp

breugel_dagreis_naar_paramaribo_1842

De heer Hendrik Schimmel, koopman uit Weesp, ging op vijftien juni 1792 langs bij notaris Jacob van Marken voor het vastleggen van een bijzondere ‘acte van declaratie en ontslag’.[1] Het doel van zijn bezoek was namelijk het op schrift laten stellen van zijn besluit om zijn slaaf genaamd Amsterdam de vrijheid te geven. Van Marken verwoordt het als volgt:

..zoo verklaarde den heer comparant [Hendrik Schimmel] de genoemde zijne negerman Amsterdam bij dezen te ontslaan van alle verbindtenis en recht van eijgendom die hij heer comparant tot dato deze op hem heeft gehad..”

Amsterdam werd letterlijk en figuurlijk “op vrije voeten gesteld” . Nadrukkelijk werd vastgelegd dat Amsterdam zijn voormalige eigenaar niets verschuldigd was en dat deze geen enkel recht meer op hem kon laten gelden. Eenieder die de verklaring onder ogen kreeg diende Amsterdam voortaan “..als vrij en eijgen man te erkennen en als zoodanig te behandelen”. Aanleiding voor de vrijlating was Amsterdams wens om weer terug te keren naar West-Indië, waar hij blijkbaar vandaan kwam.

In hoeverre het nobele gebaar van Schimmel werd ingegeven door de tijdgeest of door eigen overtuiging wordt uit de akte niet duidelijk. Het waren de jaren van de Franse Revolutie en het gebaar van Schimmel past wat dat betreft mooi in de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap die in die tijd nog volop werden uitgedragen. De jaren van de contrarevolutie onder Napoleon moesten immers nog komen. Slavernij was met de principes van de revolutie niet te rijmen. Bijzonder is dat de vrijlating ver voor de officiële Nederlandse afschaffing van de slavernij in 1863 plaatsvond. Wat dat betreft gaf Schimmel zijn landgenoten een goed voorbeeld.

[1] GAW138, Notarissen te Weesp, 1609-1842 inv.nr. 5290, akte 51.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.