Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Selecteer blogs uit de gemeente:

Een feestelijke Bevrijdingsdag in Maarssen op 5 mei 1960

Op 5 mei 1945 werd in Hotel De Wereld in Wageningen in het bijzijn van Prins Bernhard de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland getekend. Daarom vieren we sinds 1946 op 5 mei Bevrijdingsdag, al werd het vanaf 1958 bepaald dat het slechts één keer in de vijf jaar als officiële feestdag werd erkend. Op 5 mei 1960 was het zo’n feestdag; het derde lustrum van de bevrijding werd in heel Nederland uitgebreid gevierd. Zo ook in Maarssen.

Kinderoptocht
Het programma in Maarssen was deze dag goed gevuld. Het begon om 8.00 uur ’s morgens met klokgelui, waarmee alle inwoners werden opgeroepen om de vlag uit te hangen. Om 9.30 uur verzamelde de jeugd van verschillende Maarssense verenigingen zich op de Dr. Ariënslaan, terwijl de overige schooljeugd op de diverse schoolpleinen samenkwam. Iedereen trok naar het gazon tussen de Pieter de Hooghstraat en de Jan Steenstraat waar het bevrijdingsvuur werd aangestoken. Na de toespraak van de burgemeester werd gezamenlijk het Wilhelmus gezongen.

Programma-bevrijdingsdag-1960
Programmaboekje van de nationale viering van Bevrijdingsdag 1960

 

Dropping van "voedselpakketten"
Om 10.30 uur vertrok de vrolijke optocht van kinderen, voorzien van rood-wit-blauwe vlaggetjes, via de Kaatsbaan en de Raadhuisstraat naar de speelweide aan de Kerkweg. Onderweg werden luidkeels “nationale liederen” gezongen onder begeleiding van het Maarssens Fanfarekorps.

Rond het middaguur vloog een vliegtuig over, dat “voedselpakketten” boven Maarssen uitstrooide. De aanhalingstekens wijzen erop dat het niet om echte voedselpakketten ging, maar vermoedelijk om snoepgoed. Met de kaartjes die aan de pakketjes vastgebonden waren, konden kinderen na inlevering prijsjes winnen.

Bezinning-feest-bevrijdingsdag-1960
Bezinning en feest in Maarssen op 4 en 5 mei 1960 
(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

 

Feest voor volwassenen
De hele middag waren er kinderspelen in Ter Meer, het Schilderskwartier en De Lanen. Voor de volwassenen begon het feest in de avond. Om 19.00 uur was er een allegorische optocht, er was gelegenheid tot “community-singing” onder begeleiding van het Maarssens Fanfarekorps en er was een volksdansgroep. Om 22.30 uur werd het bevrijdingsvuur gedoofd en werd er een taptoe verzorgd door het eerder genoemde fanfarekorps.

En na 5 mei was het overigens nog niet gedaan met de festiviteiten. Op 7 mei werd een verlichte gondelvaart georganiseerd op de Vecht en op 9 mei werden spaarbankboekjes uitgereikt aan de ouders van de kinderen die op 5 mei 1960 In Maarssen waren geboren. In de week erna kon iedereen foto’s inleveren, die waren gemaakt tijdens de bevrijdingsfeesten op 5 mei. Van de mooiste foto’s werd vervolgens weer een tentoonstelling samengesteld en ook hierbij konden weer prijzen worden gewonnen.

 

Auteursrechten
Veel muziek en gezelligheid dus op deze dag. Dat had Het Bureau voor Muziek-Auteursrechten BUMA (tegenwoordig BUMA-STEMRA) al voorzien. Op 1 maart 1960 had gemeente Maarssen namelijk al een brief van BUMA ontvangen. Voor het ten gehore brengen van de muziek moest namelijk wel betaald worden, “opdat niet wederom, zoals dit in 1955 het geval is geweest, de muziekschrijvers een categorie zullen vormen, voor wie het nationale feest een bittere nasmaak heeft”.

Om van alle verplichtingen af te zijn, stelde BUMA voor dat de gemeente één procent zou betalen van het totaalbedrag, dat aan de feestviering in Maarssen werd besteed. Of deze kosten aan BUMA ook daadwerkelijk zijn betaald, is twijfelachtig. Op het kostenoverzicht van het Comité Bevrijdingsdag 1960, waarop alle gemaakte kosten keurig opgesomd, ontbreken de kosten voor het afkopen van de auteursrechten. De totale kosten van het festiviteiten in Maarssen bedroegen fl. 4.795,15; bijna fl. 260 minder dan begroot… Die één procent voor BUMA (fl. 47,95) hadden er achteraf dus nog gemakkelijk vanaf gekund!

Rekening-bevrijdingscomit-1960
(Deel van) het kostenoverzicht van het Comité Bevrijdingsdag 1960 in Maarssen

 

N.B. De informatie in dit artikel en de afbeeldingen zijn afkomstig uit de collectie van Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, archief van de Gemeente Maarssen (1957-1989), inventarisnummer 4248. 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.