Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Selecteer blogs uit de gemeente:

De bouw van villapark Steinenburg

In 1902 diende architect W.A. Hazenbosch bij de gemeente Maartensdijk een plan in om een villapark te bouwen op de grond van de voormalige villa Steijnenburg, gelegen aan de Biltsche Straatweg, nu beter bekend als de Utrechtseweg.[1] Het plan moest voorzien in drie blokken luxewoningen waarvan er één gelegen was vlakbij de straatweg, en twee blokken noordelijker die tegenover elkaar geplaatst zouden moeten worden met ertussen een sloot. Dit ontwerp werd door de gemeenteraad echter terzijde geschoven. Hazenbosch had de ontwerpen gemaakt op verzoek van A. Middelkoop, die de bouwaanvragen deed voor de meeste te bouwen villa’s en landhuisjes op het terrein.[2]

plattegrond steinenburg

De plattegrond van Steinenburg zoals getekend door Hazenbosch

Er waren een aantal bezwaren van de raad. Zo moest de weg van het woningenparkje, nu de Steinenburglaan, hoger opgeleverd worden dan gepland. De weg moest bij oplevering minimaal dezelfde hoogte als de Straatweg hebben. Daarnaast wilde men af van de aanwezige sloot, deze zou gedempt moeten worden wanneer de huizenblokken aan weerszijden ervan gerealiseerd zouden worden. Dit is ook gebeurd. Tevens had Hazenbosch in de ogen van de raadsleden nog niet afdoende duidelijk gemaakt hoe de afvoer van vuil en afval- en regenwater geregeld zou worden en wilde de raad op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor de toekomstige aanleg en het onderhoud van wegen of welke andere infrastructurele werken dan ook.[3]

ontwerp landhuisjes

Het ontwerp van de landhuisjes zoals enkele nu nog te zien zijn aan de Steinenburglaan

Deze bezwaren bleken uiteindelijk geen onoverkomelijke hindernis, het villaparkje is er gekomen en hoewel er in latere jaren verbouwingen en nieuwbouw hebben plaatsgevonden op het terrein zijn een aantal van de oorspronkelijke landhuisjes en het aaneengesloten complex nabij de Utrechtseweg nog altijd duidelijk herkenbaar. In 1954 werd het gebied van het park na een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de gemeente De Bilt.

IMG 6375

Ontwerptekening voor het complex langs de Straatweg, nu Utrechtseweg

 


[1] Toegang 1151 Villapark Steinenburg te Maartensdijk, 1902-1940

[2] Ibidem, inv.nr. 1 en 2.

[3] Ibidem, inv.nr. 7.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.