Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Tentoonstellingen

'Arm en Rijk in Vecht en Venen'

In het Jaar van de Buitenplaats dromen we weg in de vele buitens en de prachtige tuinen die dit jaar opengesteld zijn voor publiek. Velen van ons hebben een romantisch beeld van het vroegere leven op de buitenplaats. Deze rijkdom was echter maar voor weinigen weggelegd. Veel Nederlandse gezinnen balanceerden op de grens van het bestaansminimum. Wanneer het slecht ging met de economie was menigeen veroordeeld tot de bedelstaf of armenzorg.
De Gouden Eeuw was de periode van rijkdom in de Nederlanden. In de achttiende eeuw verloor de Republiek zijn belangrijke handelspositie aan Engeland. Mede als gevolg van internationale ontwikkelingen werden kinderen van ondernemende kooplieden renteniers en de economie raakte langzaam in het slop.
Na het vertrek van de Fransen, in 1813, lag de Nederlandse handel nagenoeg stil. Nederland moest haar handelspositie weer opnieuw zien op te bouwen. “Koopmankoning” Willem I liet nieuwe wegen aanleggen en een groot aantal kanalen graven.
Pas na 1890 maakte de industrialisatie in Nederland een sterke groei door. Veel mensen trokken naar één van de fabrieken. Hun woon-, leef- en werksituatie was veelal slecht: onhygiënische huisvesting, gevaarlijk werk en lange werkdagen. Sociale wetgeving kwam tot stand. Er werden nieuwe arbeiderswijken gebouwd in de grote steden en wetten aangenomen ter verbetering van de leef- en werksituatie.
De tentoonstelling Arm en Rijk in Vecht en Venen toont u de sociale tegenstellingen in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw in onze regio. Aan de hand van foto’s schetsen wij een beeld van de tegenstellingen tussen de armen en de rijken in de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt.

Lees meer >

Het personeel op de gemeentewerf van De Bilt

ca. 1910

De gemeentewerf in De Bilt met rechts het ongeschoolde grondpersoneel. Zij waren geen ambtenaar en in een strenge winter was er voor hen vaak geen werk. Door middel van werkverschaffing en uitdelingen van kleding, brandstof en voedsel werden de werklozen de winter doorgeholpen. De grote man links is inspecteur van politie Arie van Dulst.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.