Oude tentoontstellingen

Categorie: Tentoonstellingen
Gepubliceerd: vrijdag 30 januari 2015 09:54
Hits: 13404

Hier vind je een overzicht van (web)tentoonstellingen die in het verleden op onze locatie en via deze website tentoongesteld werden.

Met een koffer vol naar Brooklyn

In 1646 werd het dorp Breuckelen in Amerika gesticht, genoemd naar het Nederlandse dorp Breukelen aan de rivier de Vecht. Deze nederzetting groeide in de loop der eeuwen uit tot stadsdeel Brooklyn, onderdeel van de miljoenenstad New York. Op het eerste gezicht zou je misschien niet direct herkennen dat Nederlanders hun stempel hebben gedrukt op bepaalde vlakken van de Amerikaanse cultuur. Daarvoor moet je zoeken in archiefstukken, waar de oorsprong wél terug te halen is en waar de bewijzen voor de Nederlandse invloed te vinden zijn. In Amerikaanse archieven, waar bijvoorbeeld ontelbare stukken liggen die in het (oud) Nederlands zijn geschreven. Ook in Nederlandse (online) krantenbanken, waar krantenartikelen getuigen van de vele landverhuizers. Op deze tentoonstellingspagina vind je exclusieve voorproefjes van de tentoonstelling.

Archief als getuige van de Tweede Wereldoorlog

In onze archieven zijn tal van stukken te vinden die iets vertellen over het ontstaan, het verloop en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in de regio's Stichtse Vecht, De Ronde Venen, De Bilt en Weesp. Van brieven die burgemeesters hebben ontvangen van de Duitse bezetter tot foto's van borden waarop staat 'Joden niet gewenscht'. Het archief is als het ware een ooggetuige van vijf donkere jaren. In deze digitale tentoonstelling vertellen wij de verhalen achter de archiefstukken.

Oorlog in de provincie - de Utrechtse 50 foto's

Deze foto-expositie hoort bij het landelijke project De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s. Een nationaal project in het kader van 75 jaar Vrijheid. In elke provincie is men op zoek gegaan naar de vijftig meest aansprekende foto’s van de Tweede Wereldoorlog; in beeldbanken, bij historische kringen, musea, archieven en bij het publiek. Foto’s zijn een krachtig middel om herinneringen te bewaren en de geschiedenis te laten zien. Met de verhalen die zij vertellen doordringen zij ons van de betekenis van 75 jaar Vrijheid.

Arm en rijk

De tentoonstelling Arm en Rijk in Vecht en Venen laat de sociale tegenstellingen in de achttiende, negentiende en twintigste eeuw in onze regio zien. Aan de hand van foto’s schetsen wij een beeld van de tegenstellingen tussen de armen en de rijken in de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen en De Bilt.

Voortvarend in de Vechtstreek

Deze tentoonstelling laat beelden van de industriële bedrijvigheid in de 19de en 20ste eeuw langs de Vecht en het kanaal zien.

Fototentoonstelling Weesp

Deze webtentoonstelling is gemaakt ter ere van de aansluiting van de gemeente Weesp bij het RHC Vecht en Venen. De tentoonstelling laat tien topstukken uit de fotocollectie van het archief van Weesp zien. Voor het vormen van een bijzondere en unieke fotocollectie is vanaf het ontstaan van de archiefdienst van Weesp aandacht geweest.

Ontvangen en imponeren

Het bezit van een buitenplaats was het statussymbool bij uitstek. Het huis werd ’s zomers bewoond en was de ideale plek om gasten te ontvangen en te imponeren. De bezoeker werd bij het betreden van de tuin al verrast door een prachtig toegangshek, een mooi aangelegde tuin met theekoepel, geschoren hagen, bloemperken of een oranjerie met exotische planten. Laat je verrassen door prachtige afbeeldingen waarin dit ontvangen en imponeren op de buitens' aan de Vecht centraal staan.

Van Nijenroy tot Nyenrode

Kasteel Nijenrode is al eeuwenlang een begrip in Breukelen. In 2018 was het 100 jaar geleden dat de verdedigbare woontoren (de donjon) op zijn middeleeuwse resten is herbouwd. Dit feit gecombineerd met het 'Europese jaar van het culturele erfgoed' vormen de aanleiding om terug te blikken hoe het kasteel in de loop der eeuwen als inspiratiebron heeft gediend voor kunstenaars.

Bijzondere kaarten

Wij hebben een aantal mooie kaarten in onze collecties. De twee meest bijzondere, en grootste in omvang, worden via deze webtentoonstelling tentoongesteld.

De aangeklede tuin

In deze webexpositie staan de tuinen van buitenplaatsen aan de Vecht centraal. De tuin was soms nog belangrijker dan de buitenplaats zelf!

Dieren op buitenplaatsen

Al vanaf het begin van de buitenplaatscultuur speelden dieren een rol bij het buitenplaatsleven. Die rol kon heel verschillend en verrassend zijn.

Koop en sloop

Tegen het einde van de 18de eeuw raakte de Nederlandse economie in het slop. Als gevolg daarvan kregen veel buitenplaatsen een andere bestemming, zoals een fabriek of kindertehuis. Deze webexpositie laat verschillende aspecten van het eigendom, de bouw en de sloop van de buitens en onderdelen daarvan zien.

Heen en weer

Het vervoer tussen stad en platteland verliep tot ver in de 18de eeuw over water. Personen, bouwmaterialen, inboedels, voedsel, brandstof en water werden per boot van en naar de stad vervoerd. Buitenplaatsen werden dan ook gebouwd aan de rivieren of trekvaarten die binnen een dag te bereiken waren vanuit de stad. Deze webexpositie laat 20 gevarieerde beelden zien van verschillende facetten van transport tussen de stad en de buitenplaatsen in de Vechtstreek

 

2015 webexpo5 kaart Oostveen

"Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen", door J. Vermeer (1798)