Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Duitse militairen

 Terug naar tentoonstellingsoverzicht >>>

 

Vanaf het moment dat Nederland op 15 mei 1940 bezet door Duitsland was bezet, verbleven er ook duizenden Duitse soldaten in ons land. In Nederland bestaat het beeld van een geharde en strenge Duitse soldaat. Zeker aan het begin van de bezetting gedroegen de Duitse soldaten zich echter erg vriendelijk tegenover de Nederlandse bevolking. Van hogerhand hadden ze dit ook meegekregen, omdat de Duitsers hoopten om het Nederlandse volk voor zich te winnen. In de archieven van Weesp liggen verschillende verhalen verscholen die ons een kijkje geven in alledaagse gebeurtenissen van Duitse militairen in Weesp. De twee onderstaande geschiedenissen, die gaan over Duitse soldaten die met een auto schade toebrengen aan Nederlandse eigendommen, zijn hier mooie voorbeelden van.

 

 Duitse militairen 1  Duitse militairen 2
 Afbeelding: GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829) 1940-1988 (1992),
 inventarisnummer 1545, brief 19 december 1940
 Afbeelding: GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829) 1940-1988 (1992),
 inventarisnummer 1545, brief 8 januari 1941

 

In de nacht van 15 op 16 december 1940 was een Duitse soldaat met een militaire auto tegen het winkelpand van meneer Mooij aangereden, waardoor er een ruit was gesneuveld.1 Ook was zijn tafelkleed geruïneerd.2 De eigenaar wilde de schade graag verhalen op de gemeente Weesp, maar die waren daarvoor niet bevoegd, daarom wendde de eigenaar van het winkelpand zich tot het Departement van Sociale Zaken.3 De secretaris gaf aan dat zij het verzoek alleen in overweging wilde nemen, als Mooij inzage gaf in zijn financiën. ‘In het algemeen kan n.l. slechts dan tot het vergoeden van schade, ontstaan door het aanrijden met een Duitsche auto, worden overgegaan, indien het slachtoffer, wanneer hem de schade niet geheel of gedeeltelijk wordt vergoed, in financieele moeilijkheden zou geraken.’ 4 Meneer Mooij wilde echter ‘geen inzage [..] verstrekken van zijn financieele positie’, dus ontving hij geen schadevergoeding.5

 

 Duitse militairen 3  Duitse militairen 4
 Afbeelding:GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829) 1940-1988 (1992),
 inventarisnummer 1545, handgeschreven briefje
 Afbeelding: GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829) 1940-1988 (1992),
 inventarisnummer 1545, brief 27 december 1940

 

Vrijdagavond 7 maart was rond half tien het hek van meneer Brouwer vernield door een Duitse militair. De soldaat reed in een militaire personenauto in de richting van de wegen ‘Molenpad-Utrechtseweg’. Nadat hij ‘de aldaar gelegen kwekerij van de gemeente Weesp was gepasseerd’, kon hij niet verder doorrijden. De weg was daar namelijk door middel van ‘twee palen, waartusschen een ijzeren stang is bevestigd’ afgesloten voor motorvoertuigen. De soldaat probeerde te keren door een dam op te rijden, maar daar stond een houten damhek. De bestuurder reed ‘met de voorzijde van bedoelde auto tegen dit landhek [..], waardoor dit hek totaal werd vernield’. Het werd nog erger, want de auto zakte weg in de zachte berm en moest door garagehouder Otto worden weggetakeld. Uit de archieven wordt verder niet duidelijk of meneer Brouwer wel een schadevergoeding heeft gekregen.6

 

 Duitse militairen 5  Duitse militairen 6
 Afbeelding:GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829) 1940-1988 (1992),
 inventarisnummer 1545, brief 9 april 1941
 Afbeelding:GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829) 1940-1988 (1992),
 inventarisnummer 1545, brief 14 juni 1941
 Duitse militairen 7  
 Afbeelding: RHCVV, GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829)1940-1988(1992),
 inventarisnummer 1547, rapport opgesteld op 12 maart 1941.
 

 

Bronnen:
1. RHCVV, GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829) 1940-1988 (1992), inventarisnummer 1545, brief van 19 december 1940; RHCVV, GAW031-01 Gemeente Weesp, inventarisnummer 1545, brief van 8 januari 1941.
2. Ibidem, briefje geschreven met potlood.
3. Ibidem, brief van 27 december 1940.
4. Ibidem, brief van 9 april 1941.
5. Ibidem, brief 14 juni 1941
6. RHCVV, GAW031-01 Gemeente Weesp, (1829) 1940-1988 (1992), inventarisnummer 1547, rapport opgesteld op 12 maart 1941.

Terug naar tentoonstellingsoverzicht >>>

 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.